• Header1
  • Focus Apps op tablet en smartphone
  • Header2

Taart bij 100.000ste vraag aan Gemeente Amsterdam

Feest bij het Adviesbureau van de NVVB ter gelegenheid van de 100.000ste vraag die recent gesteld werd. Een vraag bovendien die direct en adequaat beantwoord kon worden, niet in de laatste plaats door de inzet van de software van Welcome CCS. 

Aanleiding om het hele team in Amsterdam eens in het zonnetje te zetten met een feestelijke taart uit Tilburg.

Gemeente Amsterdam

Adviesbureau NVVB
Medewerkers bij gemeenten worden dagelijks geconfronteerd met uiteenlopende vragen. De meeste kunnen zij of hun collega’s uitstekend zelf beantwoorden. Maar er zijn ook kwesties die zo specifiek of vakspecialistisch zijn, dat er meer kennis van zaken nodig is om een gedegen antwoord te kunnen geven. En dan kunnen gemeenten contact opnemen met het Adviesbureau van de NVVB wat gefaciliteerd wordt door de gemeente Amsterdam.

“En onlangs was het zover”, meldden adviseurs Sandra Bekking en Sandra de Ridder trots.
De heer Avci van de gemeente Terneuzen stelde de honderdduizendste vraag.
Een interessante vraag van een in Terneuzen woonachtige Oeigoer (een in China gevestigde Turks-Mongoolse stam die niet als een officiële nationaliteit te boek staat) of zijn in Egypte volgens het Islamitisch recht gesloten huwelijk hier wel rechtsgeldig was. “Geen eenvoudige vraag, maar wel een leuke en toevallig ook nog eens de 100.000ste”, volgens de dames.
Het huwelijk bleek trouwens zonder meer rechtsgeldig te zijn. Maar de gemeente Terneuzen kon de aanvrager overigens niet verblijden met het antwoord. De man wilde namelijk weg bij zijn vrouw en verkeerde in de veronderstelling geen echtscheiding te hoeven aangaan.

Waardevolle bijdrage Welcome CCS
“En dit was zeker niet de laatste vraag die we met de oplossingen van Welcome CCS beantwoord hebben. We voorzien nog altijd in een behoefte en gaan er vrolijk mee door”, aldus manager Erik van Tellingen van het 
Adviesbureau NVVB in het kantoor van de Gemeente Amsterdam aan de Jodenbreestraat.

Tegelijkertijd deed het hele verzamelde team zich tegoed aan de taart uit Tilburg. Want dat zoiets gevierd moet worden, juichen wij van harte toe.

Wij kijken al uit naar de volgende mijlpaal.

     

Contact
Crown Business Center
Welcome CCS
Ericssonstraat 2

5121 ML RIJEN
T 013-571 88 44